UGRADNJA MOTORA

Novo

KOMPLET UGRADNJE MOTORA

6 000,00 kn

KOMPLET SADRŽI:

separator, akumulator i zaštitna kutija, sklopka, sajle volana sajle gasa, ugradnja motora, ulje, panel sa osiguračima, električarski radovi